Skládka (rekultivace skládky)

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: CZH 00428

 

 

Provozní doba skládky : 

 

           duben - říjen

Úterý           14:00 - 16:00 hodin

Sobota        09:00 - 11:00 hodin

 

         listopad - březen

Úterý           14:00 - 15:00 hodin

Sobota        09:00 - 10:00 hodin

 

Na skládku jsou přijímány pouze :

200202 - zemina a kameny 

170506 - vytěžená jalová hornina a hlušina  

170504 - zemina kamení

ornice a podorniční vrstva

Ceník ve sběrném dvoře

 

Na skládku nepřijímáme !!!

asfalt, azbest, radioaktivní materiál, ... a výše zmiňované komodity znečištěné plasty nebo nebezpečnými látkami !!!

 

 

 

Kontakt

Obec Hřibiny - Ledská Hřibiny 11
Hřibiny - Ledská
517 41
okres Rychnov nad Kněžnou
Královéhradecký kraj

ID datové schránky: zzuas2h

IČ : 00579271
DIČ : CZ 00579271

Bankovní spojení :
209 22 571 / 0100

+420 494 323 822
+420 724 179 125 starosta
+420 725 081 112 místostarosta
+420 724 143 710 GDPR pověřenec
ou.hribiny@tiscali.cz