Dočišťovací nádrže

Na konci roku 2015 byla uvedena do provozu I.etapa kanalizace. Naše obec získala na tuto akci dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje z programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství (zásobování pitnou vodou a odkanalizování) obcí do 2000 obyvatel“ dotaci ve výši 5 255.000,-Kč.

        V místních částech Velká Ledská a Paseky byly dostavěny kanalizační stoky, které jsou zakončeny dočišťovacími nádržemi, ve kterých dochází k dočištění již předčištěných odpadních vod. Každá nemovitost napojená na obecní kanalizaci musí mít funkční a objemově dostačující předčistící zařízení (septik nebo biologickou ČOV).

        Před dočišťovacími nádržemi se nachází lapáky štěrku, za kterými jsou dešťové oddělovače zajišťující při zvýšeném průtoku odvod části vod obtokem na odtok z dočišťovcích nádrží, aby nedocházelo k vyplachování těchto nádrží. Za dočišťovacími nádržemi DN2 Velká Ledská a Paseky jsou mokřady, jež slouží hlavně k akumulaci vod a jejich postupnému řízenému odtoku. Také mají kladný vliv na další čištění odpadních vod. V dočišťovacích nádržích DN1 Velká Ledská a Paseky je umístěno provzdušňovací zařízení, které slouží k dodávce kyslíku v letním a zimním období.

 

Dočišťovací nádrž I. na Velké Ledské

 

Dočišťovací nádrž II. na Velké Ledské

 

Dočišťovací nádrž na Pasekách

 

Kontakt

Obec Hřibiny - Ledská Hřibiny 11
Hřibiny - Ledská
517 41
okres Rychnov nad Kněžnou
Královéhradecký kraj

ID datové schránky: zzuas2h

IČ : 00579271
DIČ : CZ 00579271

Bankovní spojení :
209 22 571 / 0100

+420 494 323 822
+420 724 179 125 starosta
+420 725 081 112 místostarosta
+420 724 143 710 GDPR pověřenec
ou.hribiny@tiscali.cz