Obecní listy

OBECNÍ LISTY - čtvrtletník obce Hřibiny - Ledská.

Periodický tisk územního samosprávného celku, evidenční číslo MK ČR E 21827.
Vydává Obecní úřad Hřibiny - Ledská.

Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků, případné tiskové chyby a vyhrazuje si právo na krácení, popřípadě neuveřejnění příspěvku. Za obsah článků odpovídají v plné míře podepsaní autoři, jejich názory nemusí vyjadřovat postoj redakce. Nepřijímají se příspěvky vulgární a urážlivé. Zasláním příspěvku autor uděluje vydavateli svolení vydat jej jak v elektronické, tak tištěné podobě v Obecních listech.
Náklad 150 kusů.

 

Máte-li zájem zveřejnit svůj článek v Obecních listech, neváhejte kontaktovat redakci našeho obecního periodika na emailové adrese obecni.listy@seznam.cz .

Kontakt

Obec Hřibiny - Ledská Hřibiny 11
Hřibiny - Ledská
517 41
okres Rychnov nad Kněžnou
Královéhradecký kraj

ID datové schránky: zzuas2h

IČ : 00579271
DIČ : CZ 00579271

Bankovní spojení :
209 22 571 / 0100

+420 494 323 822
+420 724 179 125 starosta
+420 725 081 112 místostarosta
+420 724 143 710 GDPR pověřenec
ou.hribiny@tiscali.cz