OBEC Hřibiny - Ledská

Obec Hřibiny – Ledská, je obcí ve smyslu čl. 99 ústavního zákona
č. 1 / 1993 Sb., Ústava České republiky a vznikla na základě zákona
č. 128  /2000 Sb., o obcích.

 

Obec Hřibiny – Ledská  je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek, vlastní příjmy a hospodaří podle vlastního rozpočtu.

 

V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obec Hřibiny – Ledská spravuje své záležitosti samostatně.


Výkon samostatné působnosti (samospráva)
Při výkonu této působnosti se obec řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.


Výkon státní správy (přenesená působnost)

Obec Hřibiny – Ledská vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony, dále se řídí obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy a návrhy opatření, případně rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

Kontakt

Obec Hřibiny - Ledská Hřibiny 11
Hřibiny - Ledská
517 41
okres Rychnov nad Kněžnou
Královéhradecký kraj

ID datové schránky: zzuas2h

IČ : 00579271
DIČ : CZ 00579271

Bankovní spojení :
209 22 571 / 0100

+420 494 323 822
+420 724 179 125 starosta
+420 725 081 112 místostarosta
+420 724 143 710 GDPR pověřenec
ou.hribiny@tiscali.cz